Αρχειοθήκη ιστολογίου

Δευτέρα, 13 Απριλίου 2020

Φύση-Πέτρινα γεφύρια στα Ζαγοροχώρια Nature & stone bridges at Zagori mountain's villagesΟβίρες ή ''Κολυμπήθρες'' στο ρέμα Ρογκοβού, στο Πάπιγκο.
Πρόκειται για κοιλώματα στα ασβεστολιθικά πετρώματα τα οποία δημιουργήθηκαν από την κίνηση των νερών του ρέματος Ρογκοβό. Το φυσικό αυτό φαινόμενο οι ντόπιοι το εκμεταλλεύονται φράζοντας τις δυο μεγαλύτερες «κολυμπήθρες» δημιουργώντας έτσι πισίνες με κρύο, τρεχούμενο και φυσικά πεντακάθαρο νερό.
Τις υπόλοιπες εποχές του χρόνου πάλι, που τα μικρά φράγματα είναι ανοιχτά και η ροή του νερού φυσική, η ομορφιά στο μικρό αυτό φαράγγι δεν μειώνεται στο ελάχιστο. Είναι μια ευκαιρία άλλωστε να παρατηρήσετε καλύτερα τη διαβρωτική παντοδυναμία του νερού πάνω στα πετρώματα.

Ovires or 'Kolimbithres''on the stream Rogovou at Papigko. 
These cavities in limestone rocks which were created by the movement of the stream Rogovo waters. This natural phenomenon locals exploit blocking the two largest "fonts" creating pools with cold, running and of course clean water.
At other times of year again, that small dams are open and the flow of natural water, the beauty in small canyon is not reduced to a minimum. It is also an opportunity to better notice the omnipotence of corrosive water on the rocks.

Πέτρινο γεφύρι του Μίσιου
Βρίσκεται ανάμεσα στα χωριά  Βίτσας και Κουκούλι του Ζαγορίου και γεφυρώνει το φαράγγι του Βίκου. Χτίστηκε από τον άρχοντα Αλέξιο Μίσιο από το Μονοδένδρι το 1748 δίπλα στο νερόμυλο που κατείχε. Έχει κηρυχθεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο

Missios stone bridge   
This large bridge is located between theZagori villages of Vitsa and Koukouli and it bridges the gorge of Vikos. It was built by the nobleman Alexios Mishios from Monodendri in 1748 next to the water mill he held himself. 
 It has been declared as historic listed monument
Πέτρινο γεφύρι Κοκκόρου 
Stone bridge Kokkorou
Πέτρινο γεφύρι Αγίου Μηνά 
Stone bridge of St Minas

    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μετέωρα Meteora

Τα άγια Μετέωρα,ως ενιαίο σύνολο μοναδικής φυσικής ομορφιάς και τόπου λατρείας του Θεού απετέλεσαν για μένα ένα από τα κεφάλαια της “φωτογρα...